Business

Úvod do managementu, aneb organizace, její prostředí, účelnost a efektivita

Posted On
Posted By

Slovo management má několik různých významů. My se budeme zabývat managementem jako uceleným souborem ověřených přístupu, názorů, zkušeností a metod.
Úplným základem je pochopení organizace jako tak zvaného otevřeného systému. Tento systém je složený z prvků, které mezi sebou mají různé vazby. Úkolem systému je přeměňovat, nebo také transformovat vstupy na výstupy. Otevřený se mu říká proto, že je donucený mít určitý kontakt s okolím. Bez něj by nemohl fungovat. Úkol přeměny vstupů na výstupy je obtěžkaný ještě jednou podmínkou a to tou, že výstup by měl být hodnotnější než vstup. K zajištění toho hlavního úkolu organizace je používáno několik skupin vnitřních zdrojů. Jsou to zdroje lidské, fyzické, finanční a informační. Zdaleka nejzajímavější jsou zdroje informací, protože zahrnují například know-how, práva atd.
Organizace musí svou funkci zastávat tak, aby splňovala podmínky účelnosti a efektivnosti. Jednoduše řečeno zde rozumíme účelností to, že prvky organizace musí dělat pouze správné činnosti ve správnou dobu. Pojmem efektivnost zase rozumíme, že tyto činnosti musí být provedené správným způsobem.
Posledním důležitým bodem je prostředí organizace, které se, ne zrovna intuitivně, rozděluje na vnitřní a vnější, i když si pod prostředím většinou představíme pouze to vnitřní. Vnitřní prostředí se rozděluje na finanční a technické zabezpečení, zaměstnance a know-how.
Vnější prostředí je o něco složitější a je rozděleno na přímé vlivy označované jako mikro okolí a na nepřímé, označované jako makro okolí. Do mikro okolí patří například naši zákazníci, dodavatelé konkurenti atd. Naopak nepřímé vlivy jsou ekonomika, politika, legislativa, kulturní a sociální vlivy, nebo například technologie. Všechny tyto prvky makro okolí nás totiž nepřímo ovlivňují.
Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a měli možnost se podívat na podnikání z jiného úhlu pohledu.

Related Post