Auto moto

Jaké výhody a nevýhody mají větší automobily

Posted On
Posted By


Jednou z vÄ›cí, která je v myslích lidí zakoÅ™enÄ›ná, je to, že vÄ›tší znamená lepší. Ve skuteÄnosti tomu tak vůbec nemusí být. A to platí i u automobilů. Již od jejich poÄátku byla poptávka po vÄ›tších, silnÄ›jších vozidlech, a ta trvá dodnes. Mimo jiné právÄ› jí vdÄ›Äíme za souÄasný rozmach sportovnÄ› užitkových vozů.

 

Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, co vlastnÄ› vÄ›tší automobil znamená. ÄŒasto pak jsou lidé pÅ™ekvapeni. Proto je dobré si hned na zaÄátku ujasnit nÄ›kolik vÄ›cí, které nám mohou pÅ™i rozhodování o volbÄ› budoucího auta znaÄnÄ› pomoci.

 

auta na přechodu pro chodce

 

Tou první je fakt, že vÄ›tší automobil znamená také vÄ›tší rozhled. Díky tomu uvidíme dříve pÅ™ekážku na dráze a stihneme na ni vÄas zareagovat. To je rozhodnÄ› výhoda, neboÅ¥ se tím můžeme vyhnout mnoha dopravním nehodám.

 

Dále je tu fakt, že vyšší podvozek se lépe vyrovná s nerovnostmi na silnici. A přiznejme si, že na těch našich je jich více než dost. I naše dálnice mnohdy připomínají spíše tankodrom. Je tedy jen dobře, pokud se nemusíme bát, že si na vyboulenině sedřeme podvozek.

 

noÄní provoz na silnici

 

To je problém, se kterým se setkávají majitelé nízkých sportovních aut, jako je například Porshe. Ti musí být opatrní a dobře volit trasu, aby svůj vůz nepoškodili. Každý zásah do podvozku totiž může být pro auto doslova fatální.

 

OvÅ¡em není vÅ¡echno zlato, co se tÅ™pytí. Velká, silná vozidla mají také mnohem vÄ›tší spotÅ™ebu. To znamená ÄastÄ›jší tankování a také více penÄ›z za pohonné hmoty. Také celková údržba není tak levná jako u menších aut. Musíme tedy poÄítat s tím, že to půjde do penÄ›z.

 

Zde tedy záleží na tom, co vlastnÄ› od svého vozidla oÄekáváme. Pravdou je, že naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› z nás staÄí klasický menší automobil, který je navíc i mnohem levnÄ›jší. Bohužel, my lidé se pÅ™i výbÄ›ru Äasto neřídíme svými potÅ™ebami, nýbrž tím, co se nám líbí. A pak za to platíme, aÅ¥ už doslova Äi metaforicky.

Related Post