Business

Zisk přes 4,1 miliardy korun v Ostravě?

Posted On
Posted By

Uvedený hospodářský výsledek, kterého firma dosáhla ještě jako ArcelorMittal Ostrava, pozitivně ovlivnila hlavně vyšší marže a samozřejmě i vyšší výroba. Huť má nového majitele Liberty Ostrava až od 1. července 2019.
Firma vyrábí ocel pro stavebnictví i strojírenství a dle všeho je jasné, že je i tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Samozřejmostí je, že dodává nejen na český trh, ale také do zahraničí, a to více než do 40 zemí světa. Kromě tekuté oceli se zde vyrábí také mokrý koks a surové železo. Celkově ve firmě a jejich dceřiných společnostech pak pracuje více než 6300 zaměstnanců. Společnost patří do skupiny Liberty Steel globálního koncernu GFG Alliance.
tavení oceli
Mluvčí podniku uvedla, že v provozní oblasti se podařilo dosáhnout zisku ve výši 726 milionů korun. Ve finanční oblasti to pak byl zisk 3,6 miliardy korun, a to v důsledku převodu obchodního podílu ve společnosti TAMEH Holding na jediného akcionáře, tedy ArcelorMittal S.A. Oproti předchozímu roku by byl zisk v provozní oblasti vyšší o 3,3 miliardy korun. Podnik totiž ten rok skončil ve ztrátě ve výši 2,6 miliardy korun.
V hutích bylo v roce 2017 vyrobeno 1,8 milionu tun oceli, zatímco v roce 2018 to bylo již 2,2 milionu tun oceli. Podle mluvčí podniku neovlivňovaly v roce 2018 výrobu nutné technologické opravy. Díky příznivé situaci na trhu s ocelí v první polovině roku 2018 pak mohly také vzrůst marže.
V srpnu letošního roku však firma oznámila, že je nucena dočasně snížit výrobu oceli až o 20 procent. Na vině jsou zvyšující se ceny surovin a dovoz oceli ze zemí mimo Evropskou unii.
vysoká pec v Ostravě
Problém našich hutních podniků tak řeší aktuálně i ministr průmyslu a obchodu, který se zástupci firem jedná. Naše firmy těžko mohou konkurovat dovozům levné oceli z Asie. Podle ministerstva se tak bude muset pravděpodobně zřídit nová ocelářská komise jako poradní orgán vlády.

Related Post