Pokud se necítíte fit, máte překyselený organismus

Posted On
Posted By


Trápí vás oslabený imunitní systém? Trpíte bolestmi hlavy podráždÄ›ností a poruchami spánku? Pokud na sobÄ› pozorujete tyto a další příznaky, možná i vám chybí acidobazická rovnováha, tedy rovnováha mezi kyselým a zásaditým prostÅ™edím ve vaÅ¡em organismu. Organismus je v rovnováze tehdy, když krev a veÅ¡keré tÄ›lesné tekutiny jako je moÄ, sliny, pot a slzy udržují stabilní mírnÄ› zásadité pH v hodnotÄ› 7,3 až 7,4. PÅ™eloženo do lidské Å™eÄi to znamená, že abychom se mohli cítit fit, potÅ™ebuje mít náš jídelníÄek vyvážený pomÄ›r kyselinotvorných a zásadotvorných potravin.

Nastavte rovnováhu svého organismu pitím správné vody

Kyselinotvorná potravina je taková, pÅ™i jejímž trávení vzniká pÅ™evaha vodíkových iontů. Zajímavé a důležité je vÄ›dÄ›t, že chuÅ¥ potraviny pÅ™i tom nehraje žádnou roli. Tak například citrón a pomeranÄ jsou potraviny zásadotvorné, pÅ™estože chutnají kysele. Abychom tedy nemuseli tak složitÄ› pÅ™emýšlet nad tím, co jíme, můžeme mnohem snadnÄ›ji ovlivnit to, co pijeme. Pravidelným pitím alkalické, tedy zásadité Äi živé vody nastolíte opÄ›t acidobazickou rovnováhu vaÅ¡eho tÄ›la a pÅ™edejdete tak mnohým zdravotním problémům, které by vás jinak Äekaly. K přípravÄ› zásadité = živé vody doporuÄujeme ionizátor vody specializovaného a prověřeného prodejce.