Business

Možnosti na úrovni sci-fi

Posted On
Posted By

Vítejte u nás v 3D tisku v Turnově. Dnes vám nechceme představovat krásy našeho Ještědsko – kozákovského hřbetu, či krásy Českého ráje, ale ukázat vám, že i zde v kraji prosyceném tradicemi, jsou firmy, které sice tyto tradice ctí, ale zároveň sledují i nejnovější trendy. Jednou z takových firem, je i naše společnost zabývající se 3D tiskem FFF a FFD do velikosti 330x200x300 mm. O přínosu D tisku, snad již není třeba dnes nikoho přesvědčovat. Vize tak odvážné, že i ve sci-fi filmech, ještě před nedávnecm nedosahovaly dnešní úrovně, zhmotňujeme každý den a je to naše cesta do i v budoucnosti.

technologie

Využití 3D tisku, je neuvěřitelně široké a geometrickou řadou rostou obory, ve kterých si 3D tisk nachází své místo a jeden z marketingově nejviditelnějších počinů v oblasti 3D a přiblížení technologie veřejnosti, byla pandemie coronaviru, kdy firmy, zabývající se 3D tiskem, se celospolečensky proslavily tiskem ochranných zdravotních pomůcek, jako štítů apod. Toto sice nebyl nejsofistikovanější počin na poli 3D, ale v České republice určitě nejviditelnější a nejvíce zpopularizovaný a i díky této popularizaci se rozšířil okruh zákazníků a uživatelů této technologie.

3D

Využívají je malé i velké firmy, své místo našly tyto technologie u designérů, konstruktérů, stavařů a výrobců zdravotních pomůcek a v dnešní pokročilé době digitalizace si našly 3D tiskárny své místo i v mnohých domácnostech u technologických nadšenců. Stejně jako ve všech oborech je ale od hobby využívání, ještě velká cesta k profesionálnímu a průmyslovému použití, kde již nejen nadšení, ale i dodržení všech zákonných norem a předpisů, představuje další levely na poli 3D tisku. Naše výrobky jsou kontrolovány ve formátu STL,OBJ a AMF, což je zárukou nadstandardní kvality. Jsme připraveni reagovat na vaše požadavky a v co nejkratším možném čase zadat a realizovat vaše představy, které si do digitální předlohy umíme upravit sami a vám tudíž k prvotnímu kontaktu s námi stačí myšlenka.

Kontakt na nás naleznete na našich webových stránkách.

Related Post