Současná hudba

Posted On
Posted By

Dnešní hudba je velice rozmanitá. Existuje mnoho různých žánrů a proudů v těchto žánrech. Každý se snaží o nějakou jedinečnost projevu, kterou by zaujal posluchače. Dříve se rozdělovala hudba na světskou a duchovní. Dnes se setkávám s názory, že existuje hudba artificiální a hudba spotřební. Nepřijde mi to úplně dobré chápání současného stavu kultury dnešní společnosti.
Každý hudební počin má nějaký kulturní smysl a význam. Některé skladby si můžeme poslechnout v chrámech, koncertních sálech, rádiích a televizích, nebo kinech. Ale rozmanitost jejich určení, tedy k čemu slouží jejich poslech je tak velká, že není šance je rozčlenit na vyšší: artificiální, a nižší: spotřební.
světla na pódiu
Myslím, že nejlepší rozčlenění hudebních projevů by bylo podle účelu, ke kterému byly zkomponovány. Tak například duchovní hudba by byla stále duchovní, koncertní by byla koncertní a pouliční třeba pouliční.
Je však mnohem více účelů, které může hudba splňovat. Mezi další její potenciální účel může být sportovní využití. Kulisová hudba, jako podbarvení zvukem společenských akcí typu večírek, oběd. Její časté použití je při sdělování jazykového obsahu zpěvem, jako jeho doprovod.
Každý z těchto jejích jednotlivých projevů může být v různých jejích žánrech a proudech, ale nedovedu si představit, že by takovouto hudbu někdo spotřebovával. Právě naopak. Dnes už ji lze celkem snadno množit v podobě digitálních nahrávek, takže místo termínu spotřební hudba by šlo říci spíše hudba množstevní. A proto že se takovéto kopie stávají potěšením pro masy lidí, lze ji nazvat hudbou masovou.
saxofon na notách
A když jsem už narazil na kopie skladeb hudebního průmyslu, tak bych rád podotkl, že když si na černo stáhneme nějaký tento produkt, tak na jednu stranu tím tento průmysl ošizujeme, a on pak skuhrá a vyčísluje škody, které jsme mu způsobili, ale na druhou stranu mám dojem, že lidé, kteří jsou tak šetřiví, že nezaplatí za zakoupené zboží, by radši poslouchali zpěv ptáků za oknem, než aby podpořili hudební kulturu.