Jak zúrodnit jílovitou půdu

Posted On
Posted By

Pokud již máme na naší zahradě jílovitou půdu, která je těžké a neúrodná, je třeba ji postupně zúrodnit. Protože . Jedním z problémů jílovité půdy je to, že na sebe váže vodu a celý pozemek je tak zamokřený nadměrným množstvím vody, která se místy usazuje v mokřadech a začíná hnít. Takováto zahrada je tedy špatně obdělávatelná a neúrodná.
oranžový květ

§ Zrovna tak je problémem jílovité půdy, že má velice nízký obsah organické hmoty a že se v ní skoro vůbec nerozkládají důležité živiny.

§ Během letních měsíců naopak tato jílovitá půda na povrchu teplem tvrdne a vytváří se popraskaný půdní škraloup. Pod škraloupem je však jílovitá půda stále mokrá, až přemokřená.

Test půdy

Jestli je půda na vaší zahradě příliš těžká zjistíme jednoduše testem tak, že nabereme hroudu půdy do dlaně a větší silou sevřeme. Pokud se nám hrouda v dlani nerozpadne a zůstane v dlani jednolitá, jedná se pravděpodobně o těžkou a jílovitou půdu.
úprava hlíny

Jak na jílovitou půdu?

U jílovité půdy je třeba nejprve ji zúrodnit tím, že zvýšíme její propustnost a obnovíme v ní biologický život.

§ Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je přidávat do jílovité a těžké půdy po několik let organickou hmotu, a to nejlépe kompost. Mikroorganismy, které kompost obsahuje, započnou v problematické půdě procesy rozkladu. To přiláká do půdy i další živočichy, kteří jílovitou a těžkou půdu nakypří.

§ Dalším způsobem, jak dodat do těžké a jílovité půdy organickou hmotu, je takzvané zelené hnojení. Jedná se o rostliny, které obsahují množství dusíku, jako jsou kupříkladu kopřivy, anebo jetel.

§ Dalším zdrojem organické hmoty, která je velmi důležitá pro úrodnost půdy, je dozajista chlévský hnůj. Hnůj je ideálním pro zahrady, které jsou určené k pěstování zeleniny.

§ Aby byla jílovitá půda propustnější, je vhodné do půdy vpracovat množství křemičitého písku.